Kemijska analiza mesa

Podijelite

Zahtjevi kvalitete kojima moraju udovoljavati mesni proizvodi u proizvodnji i pri stavljanju na tržište odnose se na nazive, definicije i opće zahtjeve, sastav i senzorska svojstva, vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi, tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja (ANON., 2012.)

Mesni proizvodi moraju biti označeni u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011, Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (»Narodne novine«, broj 144/14) a vezano na PRAVILNIK O MESNIM PROIZVODIMA NN 62/2018

NIR analiza d.o.o. nudi kompletnu uslugu kontrole kvalitete kako gotovog proizvoda tako i sirovine koja se koristi u proizvodnji.

Nudimo Fizikalno – kemijsku analizu gotovih proizvoda parametri: Vlaga, Proteini, Mast, Pepeo, Ugljikohidrati, Sol, Kolagen.

Nudimo i optimizaciju proizvodnje u bitnim točkama klasiranja mesa i miješanja za pojedine proizvode parametri: vlaga, protein i mast.

Pravilnik o mesnim proizvodima NN62_2018 (208 downloads)

Virtus dizajn
Virtus dizajn
Pirovačka 14
10040 Zagreb
Croatia
Tel: 092 339 1379
Otvoreno:
09:00 - 17:00
Virtus dizajn